apoteozowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niemiec. Tracą wpływ nawet ci, którzy w poprzednim okresie przygotowywali podłoże dla doktryn narodowego socjalizmu przez występowanie przeciw pierwiastkom intelektualnym i apoteozowanie przeżyć. Literaturę niemiecką zabija „Mein Kampf“ Hitlera, głoszący pogardę dla człowieka, wyrażającą się w przeświadczeniu, że wszystko można — wmówić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radlińska, Helena 1947. Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje formy, pracownicy, organizacja, Warszawa : Ludowy Instytut Oświaty i Kultury
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.