apostolsko-moralizatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zmieniło się jeno „nazwisko tyranów”, tyrania jednak pozostała, albowiem pozostały jej korzenie — własność indywidualna. Ale w Królikowskiego krytyce własności najważniejszą rolę — zgodnie zresztą z kaznodziejskim, apostolsko-moralizatorskim ethosem jego pism — odgrywały kwestie etyczne. To z ich perspektywy został wydany ostateczny wyrok zagłady na indywidualną własność. To ona miała być przecież źródłem „osobnictwa”, egoizmu, partykularyzmu; przeciwstawiając człowieka człowiekowi rodziła nienawiść i zło, rozbijając ludzką...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Królikowski, Ludwik 1972. Wybór pism, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo