aposterioryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) działywania (—* dynamizm) jej obiektów. Uznawanie teorii odbicia za podstawę materialistycznej teorii poznania implikowało —*■ realizm zwrócony przeciwko idealizmowi subiektywnemu i antyagnostycyzm zwrócony przeciwko tezie o niepoznawalności świata, a także —► empiryzm zwrócony przeciwko natywizmowi, aposterioryzm zwrócony przeciwko aprioryzmowi i —► racjonalizm zwrócony przeciwko irracjonalizmowi. Programowym dążeniem m. było zawsze rozpatrywanie przyrody „taką, jak ona jest” (bez odwoływania się do jakichkolwiek czynników nadprzyrodzonych) i wyjaśnianie wszystkich zjawisk na mocy poznanych naturalnych prawidłowości. Dążenie to pobudzało materiali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.