aposterioryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wreszcie ostatnim krańcem są tzw. języki sztuczne, ale i one nie są takimi — jak już zaznaczyłem — absolutnie, gdyż są zawsze oparte na językach naturalnych. Oczywiście mam tu na względzie tzw. języki aposterioryczne, jak Yolapiick, esperanto, ido itp., nie zaś aprioryczne, jak np. język pomysłu biskupa Wilkinsa „Merkury“ itp...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ułaszyn, Henryk 1951. Język złodziejski, Łódź : ŁTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.