aposteriorycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ogólna problematyka transcendentalna nie zakłada, że treść składająca się na przedmiot, o którym się mówi, może być wydedukowana z transcendentalnych warunków poznania w podmiocie, ani nie zakłada, że treść aposteriorycznie doświadczalna, jest bez znaczenia dla podmiotu, dla jego egzystencji (dla zbawienia) i dla prawdy jego poznania — treść ta tworzy tylko materiał w sobie obojętny (gleichgultig), dzięki któremu podmiot doświadcza swej własnej koniecznej i apriorycznej istoty. Ma to podstawowe i decy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.