aposporia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wy cykl p.p. może być zakłócony parokrotnym wytwarzaniem różnych typów zarodników i w konsekwencji występowaniem dwóch kolejnych faz haploidalnych albo dwóch kolejnych faz diploidalnych, w przypadku braku podziału redukcyjnego zygoty (co spotyka się u wielu krasnorostów). Odchylenia od typowej p.p. mogą być wywołane aposporią, regeneracją i in. przyczynami. Zjawisko p.p. odkrył W. Hofmeister (1850)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.