aposjopeza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) —► anafora, anakolut, anastrofa, chiasm, elipsa, epifora, polisyndeton, symploke); 2) figury myśli (figurae sententiarum) wyrażające pewne treści intelektualne lub emocjonalne bez sięgania do zmian gram. czy składniowych; jedne z nich mają charakter bliski tropom, inne pozbawione są ich przenośnych właściwości (np. —*• aposjopeza, eksklamacja, pytanie retoryczne)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.