aposelenium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2) Zapożyczenia z elementem poi. -um, ukr. -ij, -ej (rodzaj męski). Polskie: alpinarium, aluminium, aluwium, glosarium, krematorium, aposelenium, kryterium, peryhelium, aphelium, peryselenium, planetarium, ukr.: alpinarij, alumi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PFil - Prace Filologiczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.