aporeumatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszą jest koncepcja aporeumatycznej filozofii. Arystoteles jest tym, który chyba pierwszy stawiał zagadnienia filozoficzne w sposób otwarty (wspomnę tutaj księgę „beta” Metafizyki, zwłaszcza rozdział pierwszy, w którym porusza zagadnienie aporii)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.