aporemat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 7. Reguły dla odpowiadającego na niejasne i wieloznaczne wypowiedzi przeciwnika . . 464 8. Trudności podnoszone bez odpowiedniego uzasadnienia 465 9. Formy niewiarogodności zdań 465 10. Postępowanie wobec fałszywych rozumowań. O sposobach przeszkadzania we wnioskowaniu 466 11. Wadliwość dowodu z różnych względów. Krytyka argumentacji. Sofizmat, filozofemat, epichejremat i aporemat 467 12. O jasnych i fałszywych dowodach 469 13. Petitio principii i petitio conlrariorum oraz różnica między nimi 470 14. Jak się stać sprawnym i biegłym dialektykiem. Różne praktyczne reguły 471...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arystoteles 1990. Dzieła wszystkie. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.