aporema

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) filozofów gr. na oznaczenie rozważań nad pewną kwestią sporną (aporema), dopuszczającą dwa przeciwne sobie rozstrzygnięcia. Rozważania te prowadziły często do wniosków niezgodnych z doświadczeniem, z poczuciem oczywistości i powszechnym mniemaniem (—► paradoks) lub do konkluzji sprzecznych między sobą (—> antynomia). W sztuce wynajdywania i rozważania a...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.