apologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Av literaturze, jak i w badaniach nad nią. Jeśli chodzi natomiast •o awangardę, temat stale jeszcze cieszący się dużym zainteresowaniem w początku lat siedemdziesiątych, to należy tu wyróżnić dwie tendencje: jedną, reprezentowaną przede wszystkim pracami badaczy czeskich zmierzającą wyraźnie ku rehabilitacji, a nawet apologizacji tego kierunku 50, drugą, której cennym przykładem jest błyskotliwy, lecz równocześnie pełen głębokiej erudycji, komunikat Very Câlin z Rumunii, sygnalizującą już zmierzch awangardy, sztywnienie awangardowych środków wyrazu i przerodzenie się ich w nową konwencję i nową retorykę 51...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janaszek-Ivaničková, Halina 1980. O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.