apologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Własne opowiadanie Hitlera, wg Hitler's Tabletalks, London (1953), str. 495 sqq., jest wyraźnie apologiczne i ukrywa właściwą rolę Schleichera, którą wówczas już niedogodnie było Hitlerowi wspominać. Por. równie mało przekonywujący i w każdym razie niepełny opis całego przebiegu wypadków przez von Papena, Memoirs, rozdz. Xin...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo