apologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) str. 75, żywot Kopernika. Uwielbiając głęboką mądrość matematyczną Kopernika, względem narodu Polskiego wysokiej dopuszcza się niesprawiedliwości, mówi bowiem, że urodził się wśród narodu nieokrzesanego i grubiańskiego „une nation rustique et grossière,“ nieznającego dobrodziejstw wychowania, niemającego wzoru, popędu ani przykładu... i t. d. Polemiki wieść nie myślimy ni apologii pisać, ale co do przytoczonych orzeczeń, tego i tym podobnych mu autorów najuroczyściej zapewnić możemy prawdą historyczną, że w wieku, w którym się urodził i żył Kopernik, żaden naród nie mógł się poszczycić tylu uczonymi co naród Polski; nazywać więc naród ten „rustique et grossière“ jest to ciężka obelga zadana nam, jest to nie do darowania nieuctwo cudzoziemskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.