apologetyczno-personalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 44 M. Sully, Mémoires, t. VI, ks. 23, Londyn 1763, s. 270 i nast.; Por. J. Huber, cyt. wyd., s. 340—341. — P. Fouqueray, Histoire de la Compagnie de Jésus en France, t. II, Paryż 1913, s. 650—654 — omawia wyjątkową pozycję Cotona na dworze francuskim za Henryka IV i Ludwika XIII (por. również t. III tegoż wyd., Paryż 1922, s. 653). W swym apologetyczno-personalistycznym ujęciu pisze autor m. in., że biografię Cotona można by zatytułować: Historia Towarzystwa Jezusowego we Francji za czasów Ojca Coton (Histoire de la Compagnie de Jésus en France au temps du P. Coton). Sobór trydencki i jezuici 83...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo