apokryficzno-religijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bleczenia jej hagjografieznego wątku w szaty plastyczne4). Mimo całej szczupłości ilościowej i jakościowej tych przykładów, uwarunkowanej w znacznym stopniu fragmentarycznością znanych materjalów, szeroki ich zakres obejmuje wszystkie niemal ważniejsze dziedziny inspiracji literackiej sztuk plastycznych (hymnologja, misterja, literatura apokryficzno-religijna). Co więcej, posiadamy trochę szczegółów, świadczących o intelektualnem wyrobieniu naszych malarzy oraz o ich swoistych zainteresowaniach literacko-naukowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.