antypodmiotowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ta zadziwiająca zmiana w stosunku do propozycji neostrukturalistycznej, która to propozycja - jak mówiliśmy - przerzuciła wymiar konotatywny semiotyk kulturowych do semiotyk biologii, utrzymując w ten sposób konsekwentnie swój antypodmiotowy charakter, podyktowana została, między innymi, zbyt „doskonałą” semiotyzacją kultury. Semiotyzaqa ta bowiem zdaje tylko sprawę z osiąganego przez kulturę stanu jej konwencjonalizagi, wiodącej w konsekwencji do wskazanej przez nasze motto - bezznaczeniowości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Greimas, A.-J. 1993. O niedoskonałości, tłum. A. Grzegorczyk, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.