antypisarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Życiorys przerażający. „Polski prawowity syn” — jak określił siebie Reymont (jeszcze wówczas Rejment) w młodzieńczym, grafomańskim wierszu, służyć może za model antypisarza, chyba że wystarczy wielbicielom, że był pracowity i sprytny. Niedoszły krawiec, aktor i Paulin, „starszy robotnik plantowy”, windujący się w górę w oparciu o spirytyzm, lądujący ostatecznie w Kołaczkowie w roli laureata nagrody Nobla i dziedzica — byłby fenomenem, gdyby życiowa podróż z przeszkodami dała mu ,intensywność odczucia połączoną z niesłychaną dokładnością obserwacji” i uczyniła z niego „reprezentanta polskiego impresjonizmu realistycznego”, którym mianował go Feldman. W istocie zredukować wypada owe pochwały do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.