antyparlamentaryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) py. „Mniejszość”, która słusznie podkreślała kapitalistyczny charakter dyktatury faszystowskiej — przede wszystkim jako dyktatury wielkiej burżuazji — nie doceniała stopnia konsolidacji różnych jej odłamów wokół Piłsudskiego (orientacja tez „czwórki” na ostrą walkę między sanacyjnym i endeckim odłamem burżuazji) i mniej wagi przywiązywała do swoistych metod działania faszyzmu (antyparlamentaryzm, wykorzystanie elementów drobnomieszczańskich). „Większość” zaś, uznając kapitalistyczny charakter dyktatury faszystowskiej i poświęcając wiele uwagi jej antydemokratycznym i antyparlamentarnym metodom, osłabiała tezę o wielkokapitalistycznym charakterze faszyzmu na skutek niektórych niesłusznych wypowiedzi swych przedstawicieli (przede wszystkim W. Ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalski, Józef 1962. Zarys historii polskiego ruchu robotniczego w latach 1918-1939. Cz. 1. Lata 1918-1928, Wyd. drugie rozszerz., Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.