antynormatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Troczyńskiego. Jako wnioski natury historycznej formułuje autorka następujące zdania: W ciągu niewielu lat objętych polskim Oświeceniem daje się zauważyć zarówno zmiana w rozumieniu gatunków lirycznych, jak i tendencja antynormatywna, doprowadzająca do całkowitego zanegowania sensowności podziałów gatunkowych w rozprawie Karpińskiego. Wydaje się, że należałoby tu wprowadzić pewną korekturę związaną z wewnętrznym, bardzo istotnym zróżnicowaniem kierunków objętych wspólną nazwą „polskie Oświecenie”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.