antyikoniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Być może działa tu zasada, zgodnie z którą dane formy mogą być diachronicznie stabilne, jeśli forma antyikoniczna różni się od formy podstawowej, ale ustępują w rozwoju historycznym, jeżeli są identyczne z formą podstawową (por. zupełny zanik końcówki zerowej w dopełniaczu l.m. przy rzeczownikach męskich spółgłoskowych, Klemensiewicz i in. 1955: 279)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.