antyideologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kary nie poparte bowiem opinią społeczną stają się trudne do wymierzania (prawo napotyka na spisek) i nieskuteczne (nie kompromitują). Pamiętajmy, że dziś bezrobocia nikt się nie lęka. Tylko też wtedy — tzn. przy podciągnięciu dolnej granicy — bodziec, jakim jest zróżnicowanie płac, nie będzie działał antyideologicznie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Władyka, Wiesław 1989. Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku, Warszawa ; Łódź : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.