antyhusycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) też o pozyskanie go jako sprzymierzeńca, a i wśród husytów polskich w r. 1431 jest wyraźne dążenie do ugody ze Świdrygiełłą, do odciągnięcia go od Krzyżaków, do przymierza Czech, Polski, Rusi i Litwy przeciwko nadciągającej krucjacie. I nie jest rzeczą przypadku, że właśnie wtedy obóz możnowładczy w Polsce kierowany przez Zbigniewa Oleśnickiego, narzędzie antyhusyckiej polityki kurialnej, z całą usilnością rozpala walkę ze Świdrygiełłą, wikłając w niej siły Polski i w przededniu rozstrzygających wypadków w Czechach gromadzi rycerstwo polskie pod Łuckiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.