antyholenderski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cą przeciwko współpracy z Holendrami. W 1936 Holendrzy odrzucili uchwaloną przez Volksraad petycję, domagającą się zwołania konferencji dla omówienia 10letniego planu uzyskania przez Indie Holenderskie autonomii, co spowodowało spadek autorytetu ugrupowań proholenderskich. W czasie II wojny świat. Japończycy okupowali 1942-45 I. Wykorzystując antyholenderskie nastawienie ludności, dążyli do zneutralizowania ruchu narodowowyzwoleńczego, szermując hasłami antykolonializmu i stwarzając pozory suwerenności; w rzeczywistości zamienili oni I. w jap. bazę surowcową i całko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.