antyhiperinflacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poza tym często wyrazy będące podstawami konstrukcji prefiksalnych są także strukturami złożonymi, np. antyhiperinflacyjny, niepełnozatrudniony,ponadświatopoglądowy, pookrągłostołowy, postnowofalowy lub konstrukcje prefiksalne stają się punktem wyjścia nowego wyrazu, np. antykomunikacyjność, bezpodtekstowy, nadrealność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bralczyk, Jerzy, Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (red.) 2000. Język w mediach masowych, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.