antyhemofilowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Krew rozdziela się na osocze (plazmę) oraz krwinki i stosuje się oddzielnie, zależnie od wskazań, obydwa te składniki. Przez frakcjonowanie osocza krwi otrzymuje się albuminy, globuliny, fibrynogen, trombinę i czynnik antyhemofilowy. Stosowanie poszczególnych składników krwi jest często korzystniejsze niż stosowanie pełnej krwi lub osocza, np. w celu wprowadzenia do organizmu pewnej liczby przeciwciał należy przetoczyć 250 ml krwi, stosując zaś wyizolowane immunoglobuliny — ten sam wynik otrzymuje się przy wstrzyknięciu domięśniowym 5 ml p.k...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.