antygeocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W swoich poglądach przyrodoznawczych B. był jednym z pierwszych myślicieli, którzy docenili znaczenie teorii Kopernika, i zwalczał poglądy Osjandra próbującego nadać jej charakter pomocniczej hipotezy ułatwiającej obliczenia. Jego koncepcje były ściśle związane z przewrotem kopernikańskim i stanowiły dalsze rozwinięcie antygeocentryzmu. B. usunął z teorii heliocentrycznej sferę gwiazd stałych, wysunął przypuszczenie, że Ziemia wskutek obrotu winna być spłaszczona na biegunach, i uważał, że w budowie swej przypomina ona Księżyc i planety. Słońce, które dla Kopernika sta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.