antyempiryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) właściwa, gł. Tomasz z Akwinu) oraz jej późniejsze formy: w XVI—XVIII w. (późna s.) i XIX—XX w. (-»-neoscholastyka). S. cechuje antyempiryzm i opieranie się na autorytetach (Pisma św., Ojców Kościoła, Arystotelesa) jako kryterium prawdy; przedmiotem jej badań jest tekst i jego autentyczność — stąd specyficzne formy jej uprawiania („metoda scholastyczna”), zarówno w dowodzeniu, jak i wykładzie materiału. Na skutek ich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Po­­niatowski, Zygmunt (red.) 1969. Mały słownik re­ligioznawczy, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.