antyegocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ogóle, jak mi się zdaje, nie bardzo cenią oni publicystykę — a jeszcze taką... Swoisty obiektywizm, czy może lepiej — choć to słowo zawiłe — antyegocentryzm Morawskiej jest im obcy. Wszystko, o czym mówi się w kategoriach ogólnych językiem pojęciowym, wydaje im się mową-trawą, natrętnym ideologizowanlem. Katechizm mogą połknąć tylko owinięty skórą męczennika, jeszcze ciepłą. Inaczej to tylko papier jak inne. Czy potrafią dostrzec wewnętrzny żar, który jest w Perspektywach ukryty, ale obecny?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.