antydefinicyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pewnym kompromisem pomiędzy antydefinicyjnym lobby a zwolennikami koncepcji mniej lub bardziej wyczerpującego, lecz mimo wszystko opisu i to opisu analitycznego struktury semantycznej słowa ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli mniejszą lub większą „retrospekcją na własne przeżycia” (Ajdukiewicz 1960a: 135) jest stanowisko adherentów Russellowskiego nurtu myślenia. Według operacjonistów mianowicie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.