antybohater

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wynika z nich, że antypowieść i powieść nie różnią się niczym. Dzieła wyobraźni przedstawiające historię fikcyjnych postaci tworzyli zarówno Lesage i Marivaux, jak Balzac i Stendhal, ale mimo niewątpliwej różnicy poetyk nie wysnuwamy wniosku, żeby powieść dziewiętnastowieczna była w stosunku do osiemnastowiecznej antypowieścią. Z drugiej strony, sam termin „antypowieść” zakłada istnienie elementów antypowieści — a więc antybohatera, antystylu, anty kompozycji, gdy tymczasem elementy te pojawiają się w układach i oświetleniach nieco odmiennych tylko niż w powieści tradycyjnej. Jeśli wreszcie spojrzeć na rzecz z pozycji eksperymentu literackiego, żaden z tych pisarzy — oprócz Becketta — nie wytrzymuje porównania z Joyce’em, Kafką, Faulknerem, na których powołują się gorliwie. Na nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.