antyakademizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) .Malarstwo orficzne wywodzi się z impresjonizmu i z odkryć Seurata, czerpie z doświadczeń fowizmu, z jego antyakademizmu, z jego dążenia do światła. Twórcą orf izmu jest Delaunay, zaliczyć tutaj również należy Legera, niektóre obrazy Marii Laurencin, a także Picabię i Marcel Duchampa. Wydaje się ponadto, że orf izm jest szczególnie bliski dążeniom wielu malarzy w Niemczech, takich jak Kandinsky, Marc, Meidner, Macke, Jawlensky, Otto Freundlich. Tu także należą futuryści włoscy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębski, Mieczysław 1965. Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.