anty-polski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tymczasem tego warunku w całym przeciągu sprawy nie było i niestety być nie mogło. Głęboka różnica charakterów narodowych, głucha niechęć między Polakami a Czechami W' niewoli, wynikająca z ultra-moskalofilstwa Czechów, wreszcie echa zatargów w Europie o Śląsk w postaci zajadłej kampanji anty-polskiej ze strony sylberyjskiej prasy czeskiej (nawet jeden sw'ój pociąg pancerny Czesi nazwali »Cieszyn«) — wszystko to zatruwało atmosferę między formacjami wojskowymi o tak oczywiście jednakowych interesach. Nie brakło przytem pol...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.