anty-ideologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdzież jest jednak wobec tego wszystkiego miejsce dla autorytetu władzy tradycyjnej, skoro społeczeństwo jako całość zmierza w kierunku autorytetu władzy legalno-racjonalnej, a wyobcowani — ku władzy charyzmatycznej? Wydaje się, że posiada on bardzo małe znaczenie. Keniston twierdzi, że wczesne wychowanie jest w swoim zasadniczym charakterze anty-ideologiczne, i kształtujące osobowość „od wewnątrz kierowaną”. Z drugiej strony, tradycja amerykańska wnosi pewne ideały sprawiedliwości, równości itd., i one jednak nie klasyfikują się według weberowskiej typologii do elementów autorytetu tradycyjnego, lecz raczej wiążą się z anty-autorytarianizmem (z demokracją czystą). Zauważmy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo