anty-hitlerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odmówić tytułu opornych tym, co siedzieli po kątach i szeptali, że są odmiennego zdania...” Historycy angielscy tej epoki pozostają również w stosunku do spisków anty-hitlerowskich sceptyczni : wnikliwy badacz polityki przedwojennej Namier odnosi się ironicznie do autorów niemieckich, wyolbrzymiających rolę opozycji, a najnowszy biograf Hitlera Bullock zachowuje ostrożną rezerwę odnośnie do całej tej literatury...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.