anty-historia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) to w każdym razie bardzo interesujące. Parker Tyler, znany nowojorski krytyk filmowy, zbliżony w latach czterdziestych do surrealizmu, w swojej książce zatytułowanej Film podziemny — historia krytyczna 4 przeprowadza wnikliwą analizę genezy, rozwoju i perspektyw kina podziemnego, daleką od zachwytów i śpiewania hosanny. Tyler reprezentuje pogląd, że twórcy filmowi, zgrupowani pod sztandarem „podziemia", są w swej postawie „anty" (anty-establishment, anty-sztuka, anty-historia itd.), podobni do rozkapryszonych dzieci i do nieprzytomności rozkochani w sobie. Tyler stwierdza, że błędem wielu młodych realizatorów filmowych jest to, że zaczynają od założenia, że każda forma anty-sztuki jest sama przez się interesująca i znacząca, jeśli posiada cechy samoekspresji, wyraża uczucia twórcy. Autor...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Toeplitz, Jerzy 1973. Nowy film amerykański, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.