antroponimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Za twórcę słowiańskiej o. należy uznać F. Miklosicha, dzięki jego trzem rozprawom z 1860-74, poświęconym antroponimii i toponomastyce. Od tego czasu badania nazewnicze rozwinęły się we wszystkich krajach słowiańskich: w ramy organizacyjne ujęto je tworząc Międzynar. Komisję Onomastyczną, której pierw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.