antrachinonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyjściowym do produkcji barwników specjalnie odpornych na działania światła i pranie, jakimi są indantren i flawantren. Obydwa te barwniki powstają z połączenia dwóch cząsteczek aminoantra chinonu. Należą one do grupy barwników antrachinonowych kadziowych. Są nierozpuszczalne w wodzie. Po zredukowaniu przechodzą w leukozwiązki alkaliczne (kadź), w których zanurza się tkaniny. Przy powrotnym utlenieniu powietrzem powstają trwałe barwniki bezpośrednio na włóknie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.