antologistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Parrainie. Twórczość zwłaszcza pierwszego i drugiego z nich stanowi nie od dziś jedną z najważniejszych osi współczesnej literatury francuskiej — natomiast rozważania o Mauriaku wydają się już z lekka przestarzałe. Winien był również znaleźć się Paul Nizan, a także Merleau-Ponty, figurujący w czwartym tomie Situations. Rozumiem, że antologistce chodziło o pisarzy znanych już w Polsce (Faulkner, Genet, Dos Passos, Camus), ale pośrednie wprowadzenie nie znanych dopomaga czasem bezpośredniemu. Ponadto Sartre’a trudno rozdzielać z Nizanem, sportretowanym w Słowach, podobnie jak z Merleau-Ponty’m. A tom wzbogaciłby się o akcenty tak charakterystyczne dla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.