anormatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zrealizowania (jak to widzieliśmy wyżej, p. s. 41). W jego postawie ogólnej znajdujemy refleksy dominującego w wieku XIX pojmowania językoznawstwa jako „nauki czystej“, co się odbiło na anormatywnej koncepcji słownika. Wprowadzenie bez określonego wyboru dość dużej liczby wyrazów gwarowych było następstwem nieujmowania we właściwy sposób stosunku gwary do języka narodowego (co jeszcze do dziś pokutuje i znajduje wyraz w określaniu języka literackiego jako „dialekt kulturalny“). Jak u Lindego dostrzec można oscylacje między...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.