anonim-paszkwilant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawa autorstwa paszkwilów antyhetmańskich pozostaje w ten sposób nadal sprawą otwartą i wymagającą dalszych badań. To wszystko nie znaczy jednak, że zagadkowego Anonima-Paszkwilanta nie uda się w końcu zidentyfikować (ba! może być nim nawet Zabłocki!), rzecz jednak w tym, że nie uczynimy tego na podstawie respektowania umyślnie fałszywych atrybucyj autorskich (tj. rozmaitych allonimów używanych przez Paszkwilanta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.