anomijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nej. Anomia jest zatem w pewnym stopniu projekcją stanów psychicznych, głównie emocjonalnych, na obiektywną rzeczywistość społeczną, jest także swoistym mechanizmem regulacji napięć psychicznych, gdyż pozwala przerzucić całą winę na własne błędy i niepowodzenia, na otoczenie zewnętrzne: instytucje społeczne, przełożonych, współpracowników, normy społeczne itp. Stąd też dla osób wykazujących cechy nieprzystosowania anomijnego typowa jest tendencja nie tylko do błędnego, wypaczonego, interpretowania rzeczywistości społecznej, lecz także do jej nadmiernej, a często zupełnie nieuzasadnionej krytyki. Krytyka taka, jak wskazują na to chociażby przytoczone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białyszewski, Henryk 1983. Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.