anomalia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ności. To też szacowna ta księga wielce ułatwiła Kopernikowi liczne obserwacye we wszystkich jego pracach astronomicznych, — a lubo system jego słoneczny i wymyślone epicykle, anomalią są astronomii dzisiejszej, stawiały go wszelako od drugiego wieku ery chrześciańskiej aż do czasu Kopernika w rzędzie najpierwszych geometrów i astronomów i Kopernik genialnym pomysłom jego, choć na błędnych wzniesionych podstawach, wiele ma do zawdzięczenia. Alma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.