anoksemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwierząt doświadczalnych. Okazało się, że acetylcholina zmniejsza wydatnie przepływ krwi przez naczynia żołądkowe, wywołując znaczne zwężenie naczyń; ograniczenie krążenia sięga niekiedy 90%. Z tego wynika, że nadmiar acetylcholiny wzgl. stałe jej wytwarzanie może doprowadzić w żołądku do znacznej anoksemii, której nasilenie będzie większe w tych odcinkach żołądka, które są zaopatrzone w liczniejsze gałązki nerwu błędnego, a więc na krzywiźnie malej i w opuszce dwunastnicy. Tkanki żołądka pozbawione tą drogą własności życiowych ulegają nader łatwo trawiącemu działaniu soku żołądkowego i trzustko-dwunastniczego, przy czym trawienie ulega przyśpieszeniu przy naprzemiennym działaniu trypsyny i pepsyny. Tym też można byłoby obja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.