anodowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) FOTOGRAFIA 1 Fotografia wykonana na zwykłym materiale negatywowym w dzień mglisty; 2 Fotografia wykonana w tych samych warunkach na materiale uczulonym na podczerwień przez filtr odcinający promieniowanie o krótszej fali; 3 Rentgenogram złamania kości udowej po przeprowadzeniu operacji; 4 Fotografia w mikroskopie elektronowym powierzchni aluminium, trawionej kwasem solnym i utlenianej anodowo do gamma Al-O,; 5 Fotografia wnętrza oka, wykonana kolpofotem, pozwalająca na stwierdzenie zmian chorobowych; 6 Pocisk 20 mm w locie (800 m/sek); widoczne fale uderzeniowe, nie spalone ziarna prochu i ich fale uderzeniowe oraz gazy; 7-9 Zdjęcie z krzyża (szkoła włoska): 7 Fotografia w świetle widzialnym; 8 Luminescencja widzialna wzbudzona promieniami nadfioletowymi; 9 Fotografia w podczerwieni. FOTOGRAFIA...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.