ankieter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ośrodek Badania Opinii Publicznej przy Polskim Radio prowadzi prace badawcze, mające na celu poznanie opinii społeczeństwa o najważniejszych zagadnieniach społecznych i politycznych w różnych środowiskach społecznych. Ośrodek posiada społecznych ankieterów rozrzuconych po całym kraju, którzy na swoim terenie przeprowadzają odpowiednie badania zgodnie z instrukcjami. Badania oparte są na metodzie reprezentacji. Dzięki temu odpowiedzi osób zapytywanych są typowe dla całej badanej zbiorowości. W 1958 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.