anglokonformizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wcześniejszym okresie mego życia. Z jednej strony wpływ szkoły i wszystkich związanych z nią sposobów kształcenia (środki masowego komunikowania, literatura angielska, kontakty nawiązywane dzięki uprawianiu sportu) stale i w sposób oczywisty umacniały postawę anglokonformizmu. Z drugiej strony pluralizm kulturowy, którego doświadczałem dzięki kontaktom z najbliższą i dalszą rodziną, stale przypominały mi o moim pochodzeniu (na przykład często powtarzano, że powinienem się nauczyć języka włoskiego). Przez cały ten czas ja sam znajdowałem się gdzieś po środku i próbowałem chyba przejawiać postawę «interakcjonisty», chociaż z pewnością nie znałem wówczas takiego słowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Smolicz, Jerzy Jarosław 1990. Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, przeł. E. Grabczak-Ryszka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.