analaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do wyprowadzenia wzoru uogólnionego na D i h przyjmijmy następujące oznaczenia według rysunku 220: D — odległość pozioma punktów S (stanowisko) i P (pikieta), d — odległość pozioma punktów A (analaktycznego) i P, Hs — wysokość stanowiska tachimetru, HP — wysokość mierzonego punktu, Hc — wysokość spoziomowanej osi celowej, czyli poziomej osi obrotu lunety (horyzont), i — wysokość instrumentu, h — różnica wysokości poziomej osi celowej i punktu, do którego celujemy nitką środkową siatki celowniczej (przyrost wysokości celu, zwany również wzniesieniem celowej), a — kąt nachylenia osi celowej do poziomu podczas pomiaru punktu P, £ — kąt paralaktyczny dalmierza zwyczajnego, k — stała mnożna dalmierza zwyczajnego, c — stała dodawania dalmierza zwyczajnego, lg — odczyt poziomej nitki górnej na pionowej łacie ustawionej w punkcie P (odczyt większy), h — odczyt poziomej nitki dolnej na pionowej łacie ustawionej w punkcie P (odczyt mniejszy), ls — odczyt poziomej nitki środkowej na pionowej łacie ustawionej w punkcie P...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Odlanicki-Poczobutt, Michał 1971. Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych, wyd. 2 uzup., Warszawa : PPWK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.