amimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) AMIMIA [gr. a- 'nie-’, mimia 'naśladowanie’], upośledzenie ruchów mięśni wyrazowych twarzy, maskowatość twarzy; zaburzenia mimiki występują w niektórych organicznych chorobach mózgu, zwłaszcza przy uszkodzeniach jąder podkorowych w chorobie —> Parkinsona, w stanach przygnębienia oraz w niektórych chorobach psychicznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.