amfoter

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2,70); gal, ind i tal są miękkie (zbliżone twardością do ołowiu) i ciężkie (cięż. właśc.: 5,90 gal, 7,36 ind, 11,85 tal). Tlenki metali tej grupy są amfoterami; własności zasadowe tlenków i odpowiadających im wodorotlenków wzrastają od glinu do talu; sole, w których te pierwiastki występują na +3 stopniu utlenienia, są łatwo rozpuszczalne; w wodzie ulegają one hydrolizie; sole galu i indu na niższych stopniach utlenienia są nietrwałe; trwałe są natomiast sole talu na 4-1 stopniu utlenienia (sole talawe)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.